Ledige stillinger som daglig leder og sekretær/konsulent

Studiesenter RKK Ytre Helgeland er et kommunalt oppgavefellesskap eid av kommunene Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, Lurøy, Nesna og Træna. Senteret skal bidra til kompetanseutvikling og annet utviklingsarbeid, der dette er ønsket av eierkommunene.

Daglig leder skal drive og utvikle RKK Ytre Helgeland gjennom et solid og inkluderende lederskap, hvor målet er å skape gode resultater og gode relasjoner til ansatte, eierkommunene og øvrige samarbeidspartnere. Vår ambisjon er å skape utvikling i kommunene gjennom strategisk kompetansearbeid. Daglig leder får fullt resultatansvar med store muligheter til å påvirke studiesenterets utvikling og strategiske retning. Les mer om stillingen og søk innen 8.april 2024.

Stillingen som sekretær/konsulent innebærer generelt kontorarbeid som postbehandling, arkivering, regnskaps- og faktureringsoppgaver, kundebehandling og noe prosjektrettet arbeid. Det vil inngå en god del fasilitering og praktiske gjøremål i forbindelse med diverse arrangement. Les mer om stillingen og søk innen 5.april 2024.

 

Hanne Falch Kristoffersen og Kristin Nilsen