Bli leietaker i Flusthuset

Vil du ha kontorplassen din på Flusthuset?

Flusthuset har plass til flere leietakere.

I første etasje kan du jobbe i åpent kontorlandskap ved siden av trivelige ansatte i VID vitenskapelige høgskole, i tillegg til Helgelandsrådet, Studiesenter RKK Ytre Helgeland og Opplæringskontor ytre Helgeland.

I andre etasje får du selskap av hyggelige folk i Revisjon Midt-Norge, Fiskeridirektoratet og Distriktssenteret. Her er det plass til enten noen få cellekontor eller noen flere arbeidsplasser i åpent landskap, ca 100 m2.

I trede etasje flytter Helse Nord IKT inn i mars og ØkoRåd Helgeland før påske i 2023 . Resten av etasjen er ledig, ca 85 m2.

Ta gjerne kontakt

Det er Driftspartner AS som eier bygget og leier ut lokaler.
Ønsker du mer informasjon om priser og betingelser? Ta kontakt med:

Arne Henry Sørra
arne.henry@sorra.no
+47 930 90 972

Leie av kontorplass

  • Tre store møterom
  • Syv arbeidsrom (stillerom) ved åpent kontorlandskap
  • Seminarrom for 24 personer utstyrt for lyd- og bildeoverføring
  • Åpent kontorlandskap, cellekontorer eller kombinasjon

Bli en del av fellesskapet

  • Fellesarealer som dekker alle behov
  • Felles spiseplass med kaffemaskin, komfyr og kjøleskap
  • Felles faglige aktiviteter
  • Sosiale aktiviteter og arrangementer for alle i huset

Oversikt over alle leietakere

Pr desember 2022 er syv statlige, regionale og interkommunale virksomheter som er samlokalisert i Flusthuset. Helse Nord IKT flytter inn ca 1.mars 2023.