Bli leietaker i Flusthuset

Vil du ha kontorplassen din på Flusthuset?

Flusthuset har plass til flere leietakere.

I første etasje kan du jobbe i åpent kontorlandskap ved siden av trivelige ansatte i VID vitenskapelige høgskole, i tillegg til Helgelandsrådet, Studiesenter RKK Ytre Helgeland og Opplæringskontor ytre Helgeland.

I andre etasje får du selskap av hyggelige folk i Revisjon Midt-Norge, Fiskeridirektoratet, Distriktssenteret og Nortura. Her er det plass til noen flere arbeidsplasser i skjermet åpent landskap, ca 85 m2.

I trede etasje deler du plass med Helse Nord IKT og ØkoRåd Helgeland. Her er det plass til noen flere arbeidsplasser i skjermet åpent landskap, ca 85 m2.

Ta gjerne kontakt

Det er Driftspartner AS som eier bygget og leier ut lokaler.
Ønsker du mer informasjon om priser og betingelser? Ta kontakt med:

Arne Henry Sørra
arne.henry@sorra.no
+47 930 90 972

Leie av kontorplass

  • Tre store møterom
  • Syv arbeidsrom (stillerom) ved åpent kontorlandskap
  • Seminarrom for 24 personer utstyrt for lyd- og bildeoverføring
  • Åpent kontorlandskap, cellekontorer eller kombinasjon

Bli en del av fellesskapet

  • Fellesarealer som dekker alle behov
  • Felles spiseplass med kaffemaskin, komfyr og kjøleskap
  • Felles faglige aktiviteter
  • Sosiale aktiviteter og arrangementer for alle i huset

Oversikt over alle leietakere

Pr august 2023 er 10 statlige, regionale, interkommunale og private virksomheter samlokalisert i Flusthuset.