Opplæringskontoret ytre Helgeland

Opplæringskontoret er opprettet for å koordinere og effektivisere de tilsluttede bedrifters opplæring av fagarbeidere. Medlemsbedriftene er i hovedsak lokalisert i kommunene på ytre Helgeland. Formålet er å utdanne dyktige fagarbeidere i fag som er underlagt lov om fagopplæring i arbeidslivet, samt å drive kompetansehevende tiltak i medlemsbedriftene.

Opplæringskontoret skal medvirke til å:

  • lette bedriftenes rekruttering og opplæring av kvalifiserte medarbeidere.
  • heve kompetanse- og kvalitetsnivået hos medlemsbedriftene og dermed bidra til økt lønnsomhet og evne til omstilling og videreutvikling.
  • bedre utdanningstilbudet for arbeidssøkende ungdom med de positive virkninger dette vil ha for de unge selv og samfunnet.
  • øke fagopplæringens kompetanse og omdømme.
  • styrke medlemsbedriftenes kontakt inn mot den videregående skole og fylkeskommunens fagopplæringsorganer.

Gå til nettside →