Revisjon Midt-Norge

Revisjon Midt-Norge

Revisjon Midt-Norge SA er Norges største interkommunale revisjonsselskap og det første som er organisert som et samvirkeforetak. Selskapet har 42 ansatte og en desentralisert struktur med kontor i Orkanger, Trondheim, Namsos, Stjørdal, Botngård, Brønnøysund, Sandnesjøen og Mosjøen, i tillegg til hovedkontoret på Steinkjer.

Selskapets reviderer 53 kommuner pluss Trøndelag fylkeskommune.

Selskapets formål er å dekke deltakerkommunenes behov for revisjonstjenester. Selskapets hovedtjenester er regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. I tillegg leverer vi selskapskontroller, rådgivning og andre tjenester, herunder bekreftelser og attestasjoner.

 

Gå til nettside →