Studiesenter RKK Ytre Helgeland

Studiesenter RKK Ytre Helgeland

Et samarbeid om kompetanseutvikling mellom kommunene Herøy, Dønna, Lurøy, Træna, Leirfjord, Nesna og Alstahaug.

Vi jobber for å avdekke og dekke kompetansebehovet i regionen og gi alle mulighet til kompetanseheving der de bor. Vi vil bidra til vekst og utvikling i lokalsamfunnet ved å tilby studier, kompetansehevende tiltak og bidra inn i ulike kompetansehevende prosjekter og innovasjonsprosesser/FOU.

Gjennom samskaping vil regionens kompetanse rustes for framtiden. Vi ønsker å bidra til en kompetent og lærende region ved å tilby lokalgitt klimavennlig og bærekraftig kompetanse. Studiesenter RKK YH gjør en forskjell ved å tilby «Kunnskapsutvikling lokalt satt inn i en kvalitetssikret og lærende ramme»

 

Gå til nettside →