Helgelandsrådet

Helgelandsrådet

Helgeland interkommunalt politisk råd (Helgelandsrådet) er et politisk samarbeidsorgan for kommunene AlstahaugBrønnøyBindalDønnaGraneHerøy, LeirfjordSømnaTrænaVevelstadVega og Vefsn. Regionrådet arbeider med saker av felles interesse og av betydning for regionen.

Gå til nettside →