Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet vart etablert i Bergen i 1900 og er myndigheitenes rådgjevande og utøvande organ innan fiskeri- og havbruksforvalting i Noreg. Direktoratet er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Fiskeridirektoratet gir råd til departementet om korleis fiskeri- og akvakulturnæringa bør forvaltast, og kontrollerer at lover og reglar blir følgde.

Fiskeridirektoratet skal bidra til å oppfylla det overordna målet til departementet, som er å sikra rammevilkåra for ei lønsam og berekraftig fiskeri- og havbruksnæring og dessutan anna marint basert næringsliv.

I Nordland er Fiskeridirektoratet representert med kontor i Sandnessjøen, Bodø, Leknes, Svolvær og Sortland. Bodø-kontoret er hovudsetet for Fiskeridirektoratets kontroll- og tilsynsdivisjon medan kontoret i Sandnessjøen arbeider med forvaltnings- og tilsynsoppgåver innanfor akvakultur.

Gå til nettside →