Distrktssenteret

Distriktssenteret

Distriktssenteret jobber for å styrke attraktiviteten til kommuner og regioner. Vi tilbyr distriktskommuner gratis faglig hjelp og kompetanse, og bygger på erfaringer fra små og store prosjekter i distriktene. Vi forvalter Merkur-programmet, utviklingsprogram for butikker i Distrikts-Norge. Distriktssenteret er et statlig forvaltningsorgan under Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og er 27 ansatte lokalisert i Sandnessjøen, Sogndal og Steinkjer.

Gå til nettside →