Logo Nortura

Nortura

Nortura er et samvirke som eies av 17 000 norske bønder. De har som formål å legge til rette for landbruk i hele Norge, slik at det produseres egg og kjøtt i alle landsdeler. Nortura er opptatt av at maten produseres med omtanke for neste generasjon, med basis i det norske arealgrunnlaget og på naturens premisser.

Nortura er en stor industriaktør med over 30 produksjonsenheter og omlag 4 600 årsverk. Anleggene  tar imot 350 000 tonn med kjøtt og egg hvert eneste år. De største varegruppene er egg, kalkun, kylling, svin, storfe og småfe som sau og geit. Gilde og Prior er Norturas største og mest kjente merkevarene. Nortura er leverandør til dagligvaremarkedet, hoteller, restauranter, storkjøkken, kiosker og bensinstasjoner – og leverandør av råvarer til annen kjøttindustri.

Nortura eier en rekke datterselskaper som spesialiserer seg i å videreforedle restråstoffer som er til overs fra den primære produksjonen. Det som ikke egner seg til menneskemat går inn i sirkulær foredlingsøkonomi og blir blant annet til dyrefor, legemidler, høy-verdi proteintilskudd og bio-energi​​​​​.

Nortura omsetter årlig for om lag 28 milliarder kroner.