Vi har signert kontrakt

Vi gleder oss til å ta arbeidet vårt over i ny fase. Nå blir det fokus på detaljene på innsiden av bygget og vi skal følge spent med på framdriften i byggearbeidet.

Historisk bygg med nye muligheter

Da Nordlandsbanken ble oppført i Sandnessjøen i 1962, var det et innovativt bygg og
tegn på at en ny tid var i emning. Når bygget nå nærmest står uforandret 60 år senere, klar for nye
leietakere, er det bærekraft som er i fokus, sier Arne Henry Sørra på vegne av Driftspartner AS.

Nordlandsbanken var et nøye planlagt bygg, oppført i en moderne måte med
nye løsninger. Byggets byggherre, Nordlandsbanken benyttet seg av byggets 1. etg og kjeller hvor
hvelvene er plassert. I de øvre flyttet Televerket inn, og telefonsentralen var plassert her frem til 1980-tallet. Televerkets antenne er tydelig på byggets tak på bildet

Nordlandsbanken i Sandnessjøen, oppført i 1962

Når vi flytter inn i bygget representerer det også en ny tid og innovasjon i distriktene. Som kanskje den første klyngen av sitt slag i landet, er vi allerede i gang med å spre våre erfaringer til liknende prosjekt i andre distriktskommuner.

Prosessen

Den formelle prosessen med leiekontrakt startet våren 2020. Våre rådgivere i Statsbygg rykket inn annonse i Helgelands blad og Helgelendingen 3.april 2020.  Interesserte tilbydere kunne henvende seg til Statsbygg for å få tilsendt nøkkelopplysningsskjema. Svarfrist var 17.april 2020.

Etter befaringer i begynnelsen av juni 2020 ble fire utleiere invitert til å delta i konkurransen og fikk tilsendt den detaljerte kravspesifikasjonen.

Prekvalifisering ble gjort med utgangspunkt i nøkkelopplysningene fra tilbyderne. Tilbudene ble gjennomgått og klassifisert etter kriteriene beliggenhet, fleksibilitet, overtakelse, miljø (energimerke) og leiepris (eks mva kompensasjon).

De fire tilbudene som kom inn i selve konkurransen er vurdert etter tre hovedkriterier: egnethet, miljø og totalpris. Kriteriet egnethet er veid tyngst.  Egnethetskriteriet vurderes etter en tverrfaglig evaluering gjennomført med utgangspunkt i fagene økonomi, juss, arkitekt-/byggfag, sikkerhet, beliggenhet, miljø, energi, universell utforming og eventuelle tilleggskvaliteter. Arealeffektive, fleksible og miljømessig gode lokaler har vært viktige faktorer for å vurdere hvorvidt kriteriet egnethet er oppfylt. Totalpris beregnes ut fra to hovedelementer – totalpris per kvm og antall kvm.

Statsbygg og de samarbeidende virksomhetene hadde i etterkant av påbegynt evaluering møter i Sandnessjøen hvor de fire tilbydere utdypet opplysninger rundt sine tilbud. Møtene ble gjennomført fredag 16. oktober 2020.

Ut fra en helhetsvurdering, basert på tilbudsevalueringen og møter med tilbyderne, valgte vi å gå videre i forhandlinger med to tilbydere. Etter forhandlinger med begge tilbydere, besluttet vi å gå videre i eksklusive forhandleringer med Driftspartner AS.

Statsbygg har gjennomført eksklusive forhandlinger med Driftspartner AS og vi har også deltatt i flere av forhandlingsmøtene. Partene har kommet til enighet og de syv virksomhetene inngår 10-årig leiekontrakt i Torolv Kveldulvsonsgate 45.