Logo: Helse Nord IKT

Helse Nord IKT flytter inn i Flusthuset

Vi gleder oss til å ønske velkommen flere nye kolleger i huset!

Rundt 1.mars 2023 flytter Helse Nord IKT inn i deler av tredje etasje. De ansatte har i dag kontorer på Helgelandssykehuset i Sandnessjøen. I Flusthuset gjøres det klart med åtte cellekontor.

Helse Nord IKT leverer framtidsrettede teknologiske løsninger og tjenester til sykehusene i Nordland, Troms og Finnmark. ​De er rundt 400 medarbeidere fordelt på 11 arbeidssteder. Helse Nord IKT har ansvaret for drift, forvaltning og utvikling av felles IKT-systemer for alle sykehusene i Helse Nord. Det betyr at de betjener omkring 18.000 IKT-brukere 24 timer i døgnet, sju dager i uka.

For at helsepersonell skal kunne fokusere på pasientbehandling, er en av hovedoppgavene til Helse Nord IKT å sørge for at sykehusene har de beste IKT-verktøyene. Helse Nord IKT skal understøtte helseforetakenes behov for IKT-tjenester både når det gjelder løpende drift, forvaltning, innovasjon og utvikling. Deres visjon er helse og IKT smelter sammen, og verdiene i hverdagen er kvalitet, trygghet og respekt.  ​