Gruppebilde av ansatte i ØkoRåd Helgeland

ØkoRåd Helgeland flytter inn

Vi blir stadig flere kolleger! I disse dager fylles deler av tredje etasje med flotte folk fra regnskapskontoret ØkoRåd Helgeland.

Daglig leder Merete Adolfsen sier at ØkoRåd Helgeland vektlegger nærhet til kundene ved å være til stede i lokalsamfunnet. – Vi har har fokus på kortreist rådgivning, sier Adolfsen. Og hun legger til at kjennskap til bedrifters regnskap gjør at de kan veilede virksomheter rundt drift, strategi og utvikling.

-Dagens utvikling innen teknologi og digitaliserte regnskap har bidratt til at vi har etablert kundeforhold i hele landet, og  med vårt fokus på kortreist rådgivning er det fordelaktig å etablere hovedkontor i Sandnessjøen med en avdeling Leirfjord og Herøy, utdyper Adolfsen.

Som i de fleste andre bransjer er det stor etterspørsel etter fagkompetanse. ØkoRåd Helgeland rekrutterer for tiden nye medarbeidere.  – Vi ser det å kunne tilby nye, flotte lokaler og fasiliteter midt i sentrum av regionsentret som en stor fordel i rekrutteringsprosessen, påpeker Adolfsen. Hun og kollegene gleder seg til å bli en del av felleskapet med forskjellig kompetanse samlet og grunnlag for synergier både forretningsmessig og ikke minst sosialt.

Vi ønsker våre nye kolleger hjertelig velkommen og ser fram til å bli bedre kjent med hverandre.

Om ØkoRåd Helgeland AS

Økoråd Helgeland AS har sin opprinnelse fra Herøy Regnskap og Økonomiservice AS som ble etablert av Harald Jakobsen i 1995. Fra ett årsverk i oppstarten utviklet selskapet seg til å på det meste ha 25 ansatte med hovedkontor på Herøy og fem avdelingskontor i distriktet. I 2019 gikk HL Økonomiservice inn i regnskapskjeden ØkoRåd Gruppen, som etter sammenslåingen med Vekstra blir Norges største franchisekjede innen regnskap, foran Saga KL og Accountor. Franchise-modellen brukes til å sikre lokalt eierskap i den pågående restruktureringen i regnskapsbransjen. Kjeden er landsdekkende med over 40 kontorer med nærmere 600 rådgivere. ØkoRåd Helgeland AS har bred kompetanse innen SMB marked, og har spesialkompetanse på fiskeri og landbruk.